Napisane przez 3:07 pm Ciekawostki

Wodociągi Zabrze

wodociagi zabrze

Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (ZPWiK) jest kluczowym elementem infrastruktury miejskiej, spełniającym ważną rolę w życiu około 174 tysięcy mieszkańców Zabrza. Działalność przedsiębiorstwa obejmuje nie tylko dostarczanie wody, ale również odbiór i oczyszczanie ścieków. Artykuł ten przedstawia historię, rozwój i współczesne działania ZPWiK w Zabrzu.

Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Wolności 215
41-800 Zabrze

Kancelaria:
Telefon: 32 271 64 41
Fax: 32 271 71 58
e-mail: biurozarzadu@wodociagi.zabrze.pl

REGON: 272730182
NIP: 648-00-00-278
BDO: 000013509

 

Historia i Rozwój

Historia zabrzańskich wodociągów sięga XIX wieku, a początki przedsiębiorstwa datuje się na kwiecień 1883 roku. W czasach, gdy dostęp do wody był rzadkością, w Zabrzu wybudowano jedną z pierwszych sieci wodociągowych na Górnym Śląsku. Od tego czasu, ZPWiK przeszło długą drogę, stając się nowoczesnym przedsiębiorstwem o zaawansowanej technologii.

Współczesność

ZPWiK zarządza 486 km sieci wodociągowej i 419 km sieci kanalizacyjnej, eksploatując 2 oczyszczalnie ścieków, 5 studni głębinowych oraz 52 przepompownie ścieków. Spółka zajmuje się także kontrolą gospodarki wodno-ściekowej, naprawą, legalizacją i montażem wodomierzy, posiadając własne akredytowane laboratorium.

Główne zadania ZPWiK

  1. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody: Woda z ujęć głębinowych i powierzchniowych jest odpowiednio uzdatniana, spełniając najwyższe normy jakości.
  2. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków sanitarnych: ZPWiK odpowiada za efektywną gospodarkę ściekową, zarówno w odbiorze, jak i oczyszczaniu.
  3. Bilansowanie potrzeb w gospodarce wodnej i ściekowej: Obejmuje to zarówno analizę potrzeb, jak i zarządzanie zasobami.
  4. Naprawa, legalizacja i montaż wodomierzy: Spółka prowadzi kompleksową obsługę w zakresie wodomierzy.

Inwestycje i Współpraca z UE

Ostatnie 15 lat to okres intensywnych inwestycji, wynoszących ponad 850 mln zł, które znacznie wpłynęły na poprawę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. ZPWiK realizowało kluczowe etapy projektów współfinansowanych przez Unię Europejską, mających na celu poprawę gospodarki wodno-ściekowej w Zabrzu.

Obsługa Klienta

ZPWiK stawia na profesjonalną obsługę klienta, oferując różnorodne kanały kontaktu, w tym telefoniczne, emailowe oraz całodobowe pogotowie wodno-kanalizacyjne. Godziny pracy Biura Obsługi Klienta i Kasy dostosowane są do potrzeb mieszkańców.

Wydział Sprzedaży i Obsługi Klienta
Arleta Naramska, Kierownik
tel. 32 275 52 29
email: anaramska@wodociagi.zabrze.pl
Sekcja ds. wodomierzy
Aldona Nowakowska, Koordynator
tel. 32 275 52 15
email: anowakowska@wodociagi.zabrze.plOdczyty Wodomierzy
tel. 32 275-52-30, 32 275-52-31
tel. 32 275 52 99 (całodobowy)
email: odczyty@wodociagi.zabrze.pl
Biuro Obsługi Klienta
tel. 32 275 52 26
tel. 32 275 52 27
Kancelaria
tel. 32 275 52 00
tel. 32 271 64 41
email: kancelaria@wodociagi.zabrze.pl
Dyspozytornia
Krzysztof Maciąg, Starszy Dyspozytor
tel. 32 275 52 94
tel. 32 271 31 15
email: dysp@wodociagi.zabrze.pl
Pogotowie Wod-Kan
Pogotowie wod-kan. czynne całą dobę
tel. bezpłatny 994

Własność i Informacje Prawne

ZPWiK to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której 100% udziałów należy do Gminy Miejskiej Zabrze. Jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000043723, a kapitał zakładowy wynosi 239 646 500,00 zł.

źródło: wodociagi.eu, wodociagi.zabrze.pl

Visited 47 times, 1 visit(s) today
Zamknij