Napisane przez 11:12 pm Ważne w mieście

Zarządzanie drogami w Zabrzu: kto odpowiada za co?

Mieszkańcy Zabrza, którzy napotykają na uszkodzenia ulic lub chodników, często zastanawiają się, do kogo należy się zwrócić z tym problemem. Aby ułatwić zgłaszanie takich spraw, stworzono prosty wykaz, który wyjaśnia, kto jest odpowiedzialny za utrzymanie poszczególnych dróg w mieście.

Głównym organem odpowiedzialnym za utrzymanie dróg publicznych w Zabrzu jest Miejski Zarząd Dróg, mieszczący się przy ulicy Kasprowicza 8. Wszelkie sprawy związane z drogami publicznymi można zgłaszać pod numerem telefonu 32 277 68 88 lub drogą mailową na adres sekretariat@mzd.miastozabrze.pl.

Jeśli chodzi o drogi wewnętrzne, ich utrzymaniem zajmuje się Wydział Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego, który znajduje się przy ulicy Wolności 286. Kontakt do tego wydziału to numer telefonu 32 373-33-48 oraz adres email sekretariat_ik@um.zabrze.pl.

W Zabrzu istnieje również wiele dróg wewnętrznych, tzw. dojazdowych, które służą dojazdom do posesji. W takich przypadkach, mimo że w Ewidencji Gruntów i Budynków wskazany jest Skarb Państwa, Prezydent Miasta Zabrze lub Miasto Zabrze, to utrzymanie tych dróg spoczywa na właścicielach lub zarządcach nieruchomości.

Aby ułatwić mieszkańcom zgłaszanie problemów z drogami, na stronie internetowej miasta dostępny jest wykaz, który pozwala sprawdzić, do której kategorii należy dana droga i do kogo należy skierować zgłoszenie. Jest to istotne, aby zgłoszenia trafiały do odpowiednich służb i były efektywnie rozpatrywane.

źródło: um zabrze

Visited 21 times, 1 visit(s) today
Zamknij