Napisane przez 11:13 pm Ciekawostki

Akcja zimowa w Zabrzu: utrzymanie dróg w sezonie zimowym

Z nadejściem listopada, Zabrze rozpoczęło swoją coroczną „Akcję Zimową”, mającą na celu zapewnienie bezpieczeństwa i sprawności komunikacyjnej na drogach miasta w okresie zimowym. Na mocy zarządzenia prezydenta Zabrza, powołano Miejski Komitet Akcji Zimowej, który będzie nadzorować działania związane z utrzymaniem dróg w sezonie 2023/2024.

Kluczową rolę w realizacji tych zadań odgrywa Miejski Zarząd Dróg, zlokalizowany przy ul. Kasprowicza 8. W ramach Akcji Zimowej, MZD uruchomił dodatkową linię telefoniczną, dostępną po godzinie 15:30 pod numerem (32) 277 68 88, gdzie mieszkańcy mogą zgłaszać potrzebę interwencji. W godzinach pracy, od poniedziałku do piątku, w godz. 7:30-15:30, zgłoszenia przyjmuje sekretariat MZD pod numerem (32) 277 68 00.

Poza godzinami pracy MZD, zgłoszenia przyjmowane są również przez Centrum Zarządzania Kryzysowego, dostępne pod numerem 32 373 33 88. Warto podkreślić, że właściciele nieruchomości również mają obowiązek dbania o przyległe chodniki i tereny wokół swoich posesji, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Zabrze.

Straż Miejska w Zabrzu jest odpowiedzialna za egzekwowanie obowiązków związanych z oczyszczaniem ulic i chodników ze śniegu i lodu. Akcja Zimowa trwać będzie od 1 listopada 2023 roku do 31 marca 2024 roku, zapewniając mieszkańcom Zabrza bezpieczne i przejezdne drogi przez cały sezon zimowy.

źródło: um zabrze

Visited 49 times, 1 visit(s) today
Zamknij