Napisane przez 4:53 pm Ciekawostki

20 lat w UE, 20 lat karty EKUZ

Swobodne przemieszczanie się między państwami Unii Europejskiej to jedna z największych korzyści, które odczuwamy dzięki wstąpieniu do Polski do UE. Dzięki Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego nasze podróże stały się jeszcze bezpieczniejsze. Ten dokument zapewnia dostęp do niezbędnego leczenia za granicą, na takich samych warunkach jak mieszkańcy kraju, który odwiedzamy.

Do tej pory Narodowy Fundusz Zdrowia wydał łącznie 37 milionów kart EKUZ, a Śląski Oddział Wojewódzki NFZ – prawie 6 milionów. Rekordowy pod względem liczby wydanych kart był rok 2019, wtedy wyrobiono ich w Śląskim OW niemal 600 tys. W 2023 roku wydano ponad 350 tys. kart.

Czym jest EKUZ?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest unijnym dokumentem, który potwierdza Twoje prawo do świadczeń medycznych. EKUZ jest honorowana w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz EFTA (Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii). W razie nagłej choroby lub wypadku EKUZ uprawnia Cię do skorzystania z pomocy lekarza lub hospitalizacji za granicą. Pomoc medyczną otrzymasz na identycznych prawach, jakie mają osoby ubezpieczone w danym kraju. Zakres finansowanych rodzajów pomocy lekarskiej może różnić się w poszczególnych państwach.

W ramach EKUZ masz prawo do leczenia:

  • niezbędnego i nieplanowanego
  • w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej danego kraju
  • na takich samych zasadach, jak obywatele danego państwa. Jeśli w danym państwie pacjent pokrywa część kosztów za wizytę u lekarza, to i Ty za nią zapłacisz.
  • EKUZ przysługuje każdej osobie, która jest ubezpieczona w Polsce.

Zmiany na lepsze

W swojej historii karty EKUZ przeszły szereg zmian. Jedną z najważniejszych jest termin ważności karty. Pierwsze karty wydawane przez NFZ miały zaledwie 2-miesięczny okres ważności, wyjątkiem byli emeryci – ich karty były ważne przez 5 lat. Obecnie karta EKUZ np. dla osób zatrudnionych lub prowadzących działalność gospodarczą jest wydawana na 3 lata. Emeryci otrzymują ją na 20 lat, a dla dzieci zgłoszonych do ubezpieczenia, EKUZ jest ważna do 18 urodzin.

Zmienił się także sposób uzyskiwania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Początkowo wniosek o kartę należało złożyć osobiście w Oddziale lub Delegaturze NFZ bądź korespondencyjnie.

Dzisiaj nie trzeba nawet wychodzić z domu, aby wysłać wniosek o kartę. Wystarczy dostęp do Internetowego Konta Pacjenta (IKP) lub skorzystanie z elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP. Znacznie uprościliśmy również sam wniosek o kartę EKUZ.

W 2019 r. NFZ uruchomił Centrum Usług Wspólnych (CUW) w Chełmie, które rozpatruje wnioski o EKUZ składane w całej Polsce drogą elektroniczną. W 2023 r. CUW wydał blisko 30% wszystkich EKUZ. W 2022 r. Fundusz udostępnił usługę, dzięki  której można sprawdzić etap obsługi elektronicznego wniosku o kartę.

Kolejnym etapem będzie zmiana plastikowej karty EKUZ na wersję cyfrową. Pierwszym krokiem na drodze do elektronizacji karty EKUZ było wprowadzenie możliwości wnioskowania o kartę wygodnie przez Internetowe Konto Pacjenta i aplikację mobilną mojeIKP. W IKP i aplikacji mojeIKP można również sprawdzić datę ważności karty EKUZ, którą już dysponujemy.

Natomiast w marcu 2024 r. pojawiła się możliwość złożenia online wniosku o wydanie certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ. Wniosek o certyfikat można złożyć w mobilnej aplikacji mojeIKP lub przez ePUAP. Sam certyfikat też jest dostępny w cyfrowej postaci, w aplikacji mojeIKP.

~materiał prasowy NFZ

Visited 52 times, 1 visit(s) today
Zamknij