Napisane przez 7:59 pm Ciekawostki

Fałszywe wiadomości o mandatach drogowych – ostrzeżenie od Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego

Główny Inspektorat Transportu Drogowego (GITD) ostrzega przed fałszywymi wiadomościami e-mailowymi i pocztowymi, które informują o rzekomych mandatach karnych i wzywają do dokonania płatności za wykroczenia drogowe zarejestrowane przez system CANARD. Przestępcy wykorzystują nazwę i dane inspektoratu do wprowadzania w błąd obywateli, twierdząc, że są związani z oficjalnymi działaniami kontrolnymi.

CANARD, czyli Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, w rzeczywistości nie wysyła wezwań do zapłaty mandatu karnego bezpośrednio. Pierwsze pismo od CANARD do właściciela pojazdu jest zwykle informacją o stwierdzonym wykroczeniu i prośbą o ustalenie faktów, a nie wezwaniem do zapłaty.

Prawdziwe mandaty karne są wysyłane wyłącznie za zgodą osoby, której dotyczy wykroczenie, i to w formie pisemnej lub elektronicznej, po wcześniejszym potwierdzeniu przez sprawcę zgody na ich odbiór. Każdy mandat zawiera indywidualny numer rachunku bankowego, do którego należy dokonać wpłaty.

Ostrzeżenie GITD podkreśla, że fałszywe wiadomości często zawierają nieprawidłowe dane, takie jak nazwa organu, adres, czy nieistniejące adresy e-mail, które mogą wydawać się prawdziwe. W razie otrzymania podejrzanej korespondencji, zaleca się kontakt z Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym za pośrednictwem oficjalnych kanałów, aby potwierdzić jej autentyczność.

Wszystkie osoby, które podejrzewają, że mogły paść ofiarą oszustwa, powinny niezwłocznie zgłosić to swojemu bankowi oraz odpowiednim organom ścigania. Zachowanie czujności i weryfikacja źródeł informacji to klucz do ochrony przed oszustwami internetowymi i pocztowymi.

źródło: Policja

Visited 56 times, 1 visit(s) today
Zamknij