Napisane przez 2:28 pm Ciekawostki

Prowadzenie działalności gospodarczej, a księgowość

Prowadzenie księgowości – w formie pełnej lub uproszczonej – to obowiązek każdego przedsiębiorcy. W tym celu może on posiłkować się specjalistycznymi programami, zatrudnić specjalistę do spraw księgowości bądź nawiązać współpracę z biurem rachunkowym. Należy pamiętać, że dobrze prowadzona rachunkowość pozwala nie tylko efektywnie zarządzać finansami, ale także w prawidłowy sposób rozliczać się z organami podatkowymi.

Księgowość pełna a uproszczona

Każdy przedsiębiorca, bez względu na to, na jaką skalę prowadzi działalność gospodarczą, zobowiązany jest ewidencjonować operacje gospodarcze w formie pełnej lub uproszczonej. Pełne księgi należy prowadzić zgodnie z Ustawą o rachunkowości. Zobowiązane są do tego większe podmioty, osiągające określone przychody bądź działające w konkretnej formie prawnej. Tymczasem prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej wiąże się z obowiązkiem księgowania zdarzeń gospodarczych w formie uproszczonej. Mowa tutaj o podatkowej księdze przychodów i rozchodów bądź ewidencjach związanych z rozliczaniem się za pomocą ryczałtu. W jakim celu prowadzi się księgowość – pełną lub uproszczoną? Otóż pozwala ona:

  • kontrolować finanse przedsiębiorstwa,
  • sprawnie rozliczać się z organami skarbowymi,
  • dokonywać rozliczeń z tytułu składek ZUS i innych zobowiązań publiczno-prawnych,
  • sporządzać raporty na potrzeby własne bądź instytucji, takich jak GUS czy banki.

Kto może prowadzić księgowość firmy?

Przepisy prawa jasno wskazują na to, że odpowiedzialność za prowadzenie księgowości ponosi właściciel jednostki, czyli przedsiębiorca. Niemniej jednak nie ma żadnych regulacji dotyczących tego, kto właściwie miałby prowadzić ewidencję księgową. W praktyce niektórzy przedsiębiorcy decydują się robić to samodzielnie, z pomocą specjalistycznego oprogramowania. Rozwiązaniem jest również zatrudnienie osoby, posiadającej wiedzę i doświadczenie w zakresie rachunkowości. Coraz większą popularnością cieszą się natomiast usługi outsourcingowe, które w praktyce sprowadzają się do powierzenia prowadzenia księgowości biuru rachunkowemu. Biuro rachunkowe Poznań świadczy usługi z zakresu:

  1. prowadzenia ewidencji księgowej w formie pełnej lub uproszczonej,
  2. prowadzenia spraw kadrowo-płacowych,
  3. sporządzania deklaracji podatkowych i na potrzeby ZUS,
  4. sporządzania sprawozdań finansowych,
  5. sporządzania innych deklaracji finansowych na potrzeby konkretnych instytucji,
  6. doradztwa księgowego i finansowego.

Współpraca z biurem rachunkowym pozwala pozyskać profesjonalną wiedzę, na bazie której można podejmować odpowiedzialne decyzje. Z drugiej strony daje ona możliwość zoptymalizowania kosztów, związanych z prowadzeniem firmy.

Księgowość a kwestie podatkowe i finansowe

Przedsiębiorcy zobowiązani są rozliczać się z podatku dochodowego oraz opłacać składki ZUS za siebie i za swoich pracowników. W niektórych przypadkach obowiązują także innego rodzaju podatki, na przykład VAT czy podatek od nieruchomości. Księgowość jest nierozerwalnie związana z kwestiami podatkowymi, jednak warto być świadomym tego, że nie służy wyłącznie wyliczaniu podstawy opodatkowania. W takim kontekście rachunkowość można podzielić na finansową oraz podatkową. Zadaniem rachunkowości finansowej jest dostarczenie pełnej informacji co do majątku, jakim dysponuje firma. Niniejsza wiedza pozwala podejmować racjonalne i odpowiedzialne decyzje, skupiając się na potrzebach i możliwościach firmy. Przedsiębiorcy powinni zdawać sobie sprawę z tego, że prowadzenie księgowości to nie tylko przykry obowiązek, a przed wszystkim szansa na to, aby jeszcze efektywniej zarządzać firmą. 

 

 

Visited 1 times, 1 visit(s) today
Zamknij