Napisane przez 7:56 pm Ważne w mieście

Twoja opinia w sprawie transformacji społecznej jest ważna!

Zabrze stoi przed wyzwaniem związanym z transformacją społeczną, procesem wpływającym na ekologiczne, kulturalne i społeczne aspekty życia mieszkańców. W związku z tym Urząd Miejski w Zabrzu pragnie poznać opinie i oczekiwania mieszkańców wobec tego procesu. Właśnie ruszyła ankieta, w której każdy może podzielić się swoim spojrzeniem na tę kwestię.

Kluczowe informacje:

  • Ankieta ma na celu przygotowanie wniosku o dofinasowanie działań związanych z włączeniem społecznym oraz wsparciem procesu sprawiedliwej transformacji.
  • Miasto planuje uwzględnić inicjatywy lokalne, które przyczynią się do poprawy jakości życia, rozwoju aktywności społecznej oraz akceptacji dla zmian klimatycznych.
  • Wszystkie propozycje mieszkańców zostaną uwzględnione w procesie przygotowania wniosku.
  • Maksymalna kwota przeznaczona na jedną inicjatywę oddolną to 6 tys. zł.
  • Ankieta dotyczy różnych tematów, takich jak kwestie społeczne, ekologiczne czy kulturalne.
  • Formularz ankiety jest dostępny do 12 października 2023 r.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do aktywnego udziału w ankiecie i dzielenia się swoimi pomysłami. Twoja opinia ma realny wpływ na kształtowanie przyszłości Zabrza!

źródło: um zabrze

Visited 1 times, 1 visit(s) today
Zamknij