Napisane przez 11:59 am Ciekawostki

Czy trzeba płacić alimenty przed rozwodem?

Rozwód jest to definitywne zakończenie małżeństwa. Jest to ciężki okres dla partnerów z dziećmi. Dzieci, zwłaszcza młodsze, nie rozumieją całej sytuacji oraz nie wiedzą, co się dzieje. Nie są świadome skutków, tej nieprzyjemnej sytuacji. Po rozwodzie, często to partner płaci alimenty na dziecko, ponieważ dziecko, zazwyczaj mieszka z matką. Mimo to, alimenty budzą zamieszanie oraz kłopoty.

Alimenty

Alimenty są to środki, które zapewniają utrzymanie dziecka, po rozwodzie. Wspomagają finansowo jego rozwój, ale także wyżywienie, odzież, leczenie czy  mieszkanie. Obowiązek alimentacyjny może dotyczyć dzieci w stosunku do rodziców oraz wzajemny rodzeństwa czy współmałżonków wobec siebie nawzajem. Wysokość świadczeń alimentacyjnych nie jest dokładnie określona. Więc nie jest wiadome, jaką kwotę otrzyma się od płacącego alimenty. Jednak niektóre sądy, orzekają, że kwota ta nie spada poniżej 500 złotych miesięcznie. Zakres kwoty alimentów na dziecko, ustala się w zależności od wykonywania władzy rodzicielskiej. W takiej sytuacji, nie należy kierować się zasadą równej stopy życiowej. Jednakże, tylko na maksymalnym zaspokojeniu potrzeb dziecka.

Jak zwiększyć wysokość alimentów?

Niekiedy, wzrasta koszt utrzymania dziecka, np. w przypadku choroby, dojazdu do szkoły czy studiowania w innym mieście. Często, zdarza się, że skutki są niezależne od samych rodziców czy dziecka, np. w przypadku podwyższenia czynszu za mieszkanie. Wtedy wystarczające alimenty, nie są już w stanie zaspokoić potrzeb dziecka. W takim wypadku można wystąpić o zmianę wysokości świadczenia. Wówczas, sąd opiera się na danej sytuacji dziecka, usprawiedliwienia jego potrzeb, natomiast z drugiej przygląda się sytuacji majątkowej rodzica. Przed złożeniem wniosku o wyższe alimenty, należy zgromadzić dowody, które potwierdzą wzrost kosztów utrzymania dziecka. Nie ma wyznaczonej kwoty, o jaką można podwyższyć alimenty.

 Czy trzeba płacić alimenty przed rozwodem?

Zgodnie z prawem, po alimenty można wystąpić dopiero po rozwodzie. Alimenty, przed rozwodem można płacić, jednak w sytuacji kiedy, drugi małżonek nie dokłada się do utrzymywania dziecka, czym obciąża finansowo swojego partnera. Przede wszystkim ”alimenty”, w tym wypadku to nazwa potoczna. Bowiem oficjalnie są to świadczenia na zaspokojenie podstawowych potrzeb rodziny. O takie świadczenie, można się ubiegać w przypadku kiedy, doszło do separacji faktycznej. Separacja faktyczna jest wtedy, kiedy małżeństwo rozstaje się samodzielnie, bez ingerencji sądu, czyli w oczach sądu, małżeństwo jest nadal ważne. W takim wypadku małżonek, który żyje oddzielnie, powinien łożyć się na utrzymanie dzieci. Wysokość kwoty świadczenia, ustala się identycznie jak w przypadku alimentów, czyli sąd bierze pod uwagę możliwości majątkowe oraz zarobkowe strony pozwanej. Ważne jest to, że środki, które pochodzą od państwa nie są uwzględniane przy ustalaniu kwot alimentów czy świadczeń. Takie świadczenie, należy złożyć na piśmie do sądu, następnie sąd wyznacza termin rozprawy dla obu stron. Koniecznie należy zabrać ze sobą dokumenty, które potwierdzą słuszność sprawy.

Więcej informacji znajdziesz tutaj: https://adwokat-chojaczyk.pl/oferta/sprawy-rodzinne/rozwod

Visited 87 times, 1 visit(s) today
Zamknij