Napisane przez 3:13 pm Ciekawostki

Jak udrożnić przydomową oczyszczalnię ścieków?

Przydomowe oczyszczalnie ścieków to rozwiązanie, które z każdym rokiem zyskuje na znaczeniu. Coraz więcej osób dostrzega bowiem szereg korzyści, jakie wiążą się z budową takiej oczyszczalni na własnej działce. Jedną z często poruszanych kwestii jest jednak ta, która dotyczy prawidłowej eksploatacji całej instalacji i tego, w jaki sposób należy o nią dbać. Nie pozostaje nic innego, jak przyjrzeć się temu nieco bliżej! Przydomowe oczyszczalnie ścieków to świetna alternatywa dla tradycyjnych szamb, a więc zamkniętych zbiorników, których celem jest gromadzenie ścieków bytowych. Przed wyborem i budową konkretnego rodzaju oczyszczalni, warto jednak zdobyć podstawową wiedzę na ten temat.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków – w jaki sposób działają?

Przydomowe oczyszczalnie to instalacje przepływowe, co oznacza, że ścieki po zneutralizowaniu wszystkich zanieczyszczeń, są odprowadzane, w postaci czystej wody, z powrotem do środowiska naturalnego. Oczyszczalnie tego typu składają się głównie z rur, pompy oraz dużego zbiornika, który jest zazwyczaj podzielony na komory. To tam zachodzą procesy z udziałem bakterii tlenowych, beztlenowych oraz innych mikroorganizmów, dzięki którym możliwa jest neutralizacja zanieczyszczeń. Budowa własnej oczyszczalni jest możliwe tylko tam, gdzie nie ma dostępu do powszechnej kanalizacji. Oczyszczalnie o wydajności do 7,5 metra sześciennego na dobę nie wymagają pozwolenia, lecz jedynie zgłoszenie w starostwie powiatowym.

Jakie są największe zalety przydomowej oczyszczalni?

Można wyróżnić kilka zasadniczych rodzajów przydomowych oczyszczalni ścieków, w tym przede wszystkim instalacje z drenażem rozsączającym, z filtrem piaskowym, roślinnym, a także bardziej zaawansowane oczyszczalnie z osadem czynnym lub złożem biologicznym. Największymi atutami każdej z oczyszczalni jest to, że jest nie tylko ekologiczna, wydajna i skuteczna, ale także bezobsługowa z reguły bezawaryjna. Jako zaletę można wymienić też niski koszt użytkowania, na który składa się tylko usługa opróżniania zbiornika z resztek osadowych, a przy oczyszczalniach biologicznych – energia elektryczna.

Czym udrożnić przydomową oczyszczalnię ścieków?

Widzimy więc, że przydomowe oczyszczalnie ścieków to świetne rozwiązanie jeśli nie możemy skorzystać z ogólnej sieci kanalizacyjnej. Bardzo ważne jest jednak to, aby eksploatować oczyszczalnię zgodnie z zaleceniami samego producenta. Mowa tutaj przede wszystkim o tym, aby nie wlewać do kanalizacji substancji, które mogłyby np. zatkać lub uszkodzić rury, a więc wszelkich olejów, rozpuszczalników, smaru. Nawet jeśli zachowamy ostrożność, konieczne jest dokonywanie regularnych przeglądów stanu instalacji, w tym używanie odpowiednich środków czyszczących, w tym głównie biopreparatów, które są przeznaczone właśnie do stosowania w przydomowych oczyszczalniach. W niektórych sytuacjach, niezbędne może okazać się zastosowanie preparatów do udrażniania kanalizacji, które zawierają w sobie np. aktywne mikroorganizmy i nie tylko. Należy jednak zwrócić uwagę na to, aby wybrać preparat, który będzie odpowiedni do danego typu oczyszczalni.

Visited 49 times, 1 visit(s) today
Zamknij