Napisane przez 1:30 pm Ciekawostki

Od jutra wyższe emerytury i renty – waloryzacja emerytur 2023

Od marca emerytury i renty w górę. Ile wyniesie świadczenie po waloryzacji – sprawdź w tabeli

Od 1 marca nastąpi ważna zmiana w świadczeniach emerytalno-rentowych – zostanie przeprowadzona waloryzacja. Jest to proces, w wyniku którego świadczenia są dostosowywane do zmieniających się warunków gospodarczych i inflacyjnych. Cieszącą informacją dla wszystkich emerytów i rencistów jest to, że waloryzacja jest przeprowadzana automatycznie przez odpowiednie instytucje państwowe i nie trzeba składać żadnego wniosku w tym celu. Warto jednak pamiętać, że waloryzacja dotyczy tylko osób pobierających emerytury lub renty z ZUS.
Tegoroczna waloryzacja będzie kwotowo-procentowa, co oznacza, że wzrost świadczenia będzie uzależniony od wysokości emerytury lub renty. Oznacza to, że każdy otrzyma podwyżkę w innym wymiarze. Zgodnie z przepisami, świadczenia emerytalno-rentowe wzrosną o 14,8%.

Ile dokładnie wyniesie podwyżka? Wszystko zależy od wysokości emerytury lub renty. Na przykład, osoba pobierająca emeryturę w wysokości 2000 złotych brutto, po waloryzacji otrzyma dodatkowe 296 złotych brutto miesięcznie, co daje łączną kwotę 2296 złotych brutto. W skali roku oznacza to wzrost o 3552 złote brutto.

Waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych jest bardzo ważnym wydarzeniem dla wielu osób w Polsce. Dzięki niej emerytury i renty zostaną dostosowane do aktualnych warunków gospodarczych i inflacyjnych, co przyczyni się do poprawy jakości życia seniorów.

– Jesteśmy przygotowani do wypłacania zwaloryzowanych świadczeń od 1 marca. Osoby, których świadczenie wynosi obecnie np. 1338,44 zł, po waloryzacji otrzymają 250 zł więcej, czyli 1588,44 zł. W skali roku oznacza to podwyżkę w wysokości 3000 zł – wyjaśnia prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, prof. Gertruda Uścińska.

Waloryzacja emerytur i rent 2023 – Tabela

waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych - tabela

Waloryzacja emerytury w marcu 2023 r.
Kwota świadczenia przed waloryzacją Podwyżka miesięczna Podwyżka roczna Wzrost procentowy świadczenia Kwota świadczenia po waloryzacji
10,00 zł 1,48 zł 17,76 zł 114,80% 11,48 zł
100,00 zł 14,80 zł 177,60 zł 114,80% 114,80 zł
500,00 zł 74,00 zł 888,00 zł 114,80% 574,00 zł
900,00 zł 133,20 zł 1 598,40 zł 114,80% 1 033,20 zł
1 000,00 zł 148,00 zł 1 776,00 zł 114,80% 1 148,00 zł
1 100,00 zł 162,80 zł 1 953,60 zł 114,80% 1 262,80 zł
1 200,00 zł 177,60 zł 2 131,20 zł 114,80% 1 377,60 zł
1 300,00 zł 192,40 zł 2 308,80 zł 114,80% 1 492,40 zł
1 338,43 zł 198,09 zł 2 377,05 zł 114,80% 1 536,52 zł
1 338,44 zł 250,00 zł 3 000,00 zł 118,68% 1 588,44 zł
1 400,00 zł 250,00 zł 3 000,00 zł 117,86% 1 650,00 zł
1 500,00 zł 250,00 zł 3 000,00 zł 116,67% 1 750,00 zł
1 600,00 zł 250,00 zł 3 000,00 zł 115,63% 1 850,00 zł
1 688,61 zł 250,00 zł 3 000,00 zł 114,81% 1 938,61 zł
1 688,62 zł 250,00 zł 3 000,00 zł 114,80% 1 938,62 zł
1 700,00 zł 251,60 zł 3 019,20 zł 114,80% 1 951,60 zł
1 800,00 zł 266,40 zł 3 196,80 zł 114,80% 2 066,40 zł
1 900,00 zł 281,20 zł 3 374,40 zł 114,80% 2 181,20 zł
2 000,00 zł 296,00 zł 3 552,00 zł 114,80% 2 296,00 zł
2 100,00 zł 310,80 zł 3 729,60 zł 114,80% 2 410,80 zł
2 200,00 zł 325,60 zł 3 907,20 zł 114,80% 2 525,60 zł
2 300,00 zł 340,40 zł 4 084,80 zł 114,80% 2 640,40 zł
2 400,00 zł 355,20 zł 4 262,40 zł 114,80% 2 755,20 zł
2 500,00 zł 370,00 zł 4 440,00 zł 114,80% 2 870,00 zł
2 600,00 zł 384,80 zł 4 617,60 zł 114,80% 2 984,80 zł
2 700,00 zł 399,60 zł 4 795,20 zł 114,80% 3 099,60 zł
2 800,00 zł 414,40 zł 4 972,80 zł 114,80% 3 214,40 zł
2 900,00 zł 429,20 zł 5 150,40 zł 114,80% 3 329,20 zł
3 000,00 zł 444,00 zł 5 328,00 zł 114,80% 3 444,00 zł
3 500,00 zł 518,00 zł 6 216,00 zł 114,80% 4 018,00 zł
4 000,00 zł 592,00 zł 7 104,00 zł 114,80% 4 592,00 zł
5 000,00 zł 740,00 zł 8 880,00 zł 114,80% 5 740,00 zł
7 500,00 zł 1 110,00 zł 13 320,00 zł 114,80% 8 610,00 zł
10 000,00 zł 1 480,00 zł 17 760,00 zł 114,80% 11 480,00 zł

 

– Każdy emeryt i rencista otrzyma informację z ZUS o nowej wysokości swojego świadczenia. Tak jak w ubiegłym roku decyzję o nowej wysokości emerytury lub renty po waloryzacji oraz o przyznaniu tzw. trzynastki seniorzy otrzymają w jednej przesyłce pocztowej – mówi Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

W roku 2023 planowana jest waloryzacja świadczeń długoterminowych, takich jak emerytury, renty oraz inne związane z systemami ZUS, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i systemu mundurowego. Ta ważna zmiana będzie dotyczyć aż 10,3 miliona osób. Waloryzacja będzie się składać z trzech elementów: komponentu cenowego, płacowego i kwotowego. Komponent cenowy związany jest z inflacją, a jego wysokość wyniesie 14,4%, co jest równoznaczne z inflacją dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w ciągu roku. Komponent płacowy z kolei związany jest z wysokością wynagrodzeń w gospodarce, natomiast komponent kwotowy to podwyżka świadczenia o stałą kwotę.
Całkowity wskaźnik waloryzacji dla roku 2023 wyniesie 14,8%, co oznacza, że osoby pobierające emerytury, renty oraz inne świadczenia długoterminowe otrzymają podwyżkę w wysokości 14,8% ich obecnego świadczenia.
Zwaloryzowane świadczenia będą przysługiwać osobom, które pobierają emerytury lub renty z ZUS, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz systemu mundurowego. Dzięki waloryzacji te osoby będą mogły cieszyć się podwyższonymi świadczeniami, które lepiej odpowiadają na obecne koszty życia.
Waloryzacja emerytur, rent oraz innych świadczeń długoterminowych związanych z systemami ZUS, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz systemu mundurowego w 2023 roku to ważna zmiana dla wielu ludzi w Polsce, która przyczyni się do poprawy ich jakości życia.

Od marca tego roku nastąpi wzrost najniższych gwarantowanych kwot świadczeń emerytalno-rentowych. Minimalna emerytura, jaką można otrzymać, wynosić będzie 1588,44 zł brutto. Jest to kwota wyższa o 250 zł w porównaniu do obecnie obowiązującej minimalnej emerytury.
Prawo do minimalnej emerytury przysługuje osobom, które osiągnęły wymagany staż ubezpieczeniowy. W przypadku kobiet wymagany staż to co najmniej 20 lat, natomiast u mężczyzn wymagany staż wynosi co najmniej 25 lat.

Do 1588,44 zł brutto zwiększą się również minimalna renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna. Natomiast minimalna renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy od marca będzie wynosiła 1191,33 zł brutto, a świadczenie przedemerytalne – 1600,70 zł brutto.

Podwyżką objęte będą także dodatki i świadczenia pieniężne. Najpopularniejszy z nich – dodatek pielęgnacyjny – wyniesie 294,39 zł.

 

źródło: ZUS

 

Visited 2 times, 1 visit(s) today
Zamknij