Napisane przez 1:03 pm Ważne w mieście

Szósta Literacka Konferencja Naukowa: Światło na Dziedzictwo Bolesława Leśmiana

W Sali Witrażowej Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu rozpoczęła się fascynująca podróż w głąb dziedzictwa literackiego Polski – 6. Literacka Konferencja Naukowa „Przed i po. Bolesław Leśmian”. Wydarzenie to, otwarte wykładem inauguracyjnym prof. dr. hab. Józefa Olejniczaka, pt. „Dlaczego Leśmian?”, zgromadziło uznanych badaczy literatury, przedstawicieli instytucji kultury oraz entuzjastów poezji, pragnących zgłębić tajemnice twórczości jednego z najwybitniejszych polskich poetów, Bolesława Leśmiana.

Pierwszego dnia konferencji uczestnicy mieli okazję zwiedzić wystawę biograficzną „Wiecznie siebie nowego głodnym, jak żuraw z szyją w przyszłość wyciągniętą”, która przybliżyła życie i twórczość Leśmiana. Wśród gości znaleźli się nie tylko naukowcy i badacze, ale także władze miasta, w tym prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, oraz mieszkańcy zainteresowani literackim dziedzictwem Polski.

Konferencje literackie, organizowane przez Miasto Zabrze we współpracy z Instytutem Literaturoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego, cieszą się uznaniem nie tylko wśród specjalistów, ale także wśród lokalnej społeczności. Tegoroczne spotkanie, poświęcone twórczości Bolesława Leśmiana, autorowi takich dzieł jak „Sad Rozstajny”, stanowi kolejny rozdział w serii wydarzeń, które wcześniej skupiały się na takich pisarzach jak Bruno Schulz, Witold Gombrowicz, Czesław Miłosz, Wisława Szymborska i Tadeusz Różewicz.

Konferencja, trwająca dwa dni, oferuje bogaty program wykładów i dyskusji prowadzonych przez wybitnych naukowców, w tym prof. dr. hab. Ryszarda Koziołka z Uniwersytetu Śląskiego, prof. dr. hab. Barbarę Sienkiewicz z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, oraz wielu innych.

To wydarzenie nie tylko kultywuje pamięć o wielkich polskich pisarzach, ale także inspiruje młode pokolenia do odkrywania bogactwa literatury narodowej.

źródło: UM Zabrze

Visited 2 times, 1 visit(s) today
Zamknij