Napisane przez 12:41 am Pozostałe

XXV Targi Edukacyjne „Szkolne Prezentacje’2023” w Zabrzu

Za niecały miesiąc, 13 kwietnia, w hali widowiskowo-sportowej „Pogoń” przy ul. Wolności 406 odbędzie się jubileuszowa XXV edycja Zabrzańskich Targów Edukacyjnych „Szkolne Prezentacje 2023”. Wydarzenie to, odbywające się pod honorowym patronatem prezydent Zabrza Małgorzaty Mańki-Szulik, stanowi okazję dla młodzieży poszukującej odpowiedniej szkoły, aby zapoznać się ze specyfiką i wymaganiami poszczególnych placówek.

Organizatorzy spodziewają się, że jubileuszowe targi przyciągną około 2 tysiące uczniów z zabrzańskich szkół ponadpodstawowych. Tradycyjnie odbędą się one w hali widowiskowo-sportowej „Pogoń”, położonej przy ul. Wolności 406.
Celem Zabrzańskich Targów Edukacyjnych jest umożliwienie uczniom zapoznania się z ofertą edukacyjną publicznych i niepublicznych szkół średnich. Targi dają również możliwość nawiązania kontaktu z przedstawicielami instytucji takich jak Powiatowy Urząd Pracy, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie czy Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości. Dzięki temu młodzież może lepiej zorientować się w przyszłych możliwościach na rynku pracy.
Podczas targów, publiczne szkoły średnie oraz szkoły wyższe z Zabrza mają okazję zaprezentować swoje osiągnięcia, oferowane kierunki i typy kształcenia. Wydarzenie umożliwia uczniom klas ósmych szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich bezpośrednie pozyskanie informacji o życiu szkoły, jej specyfice oraz warunkach przyjmowania kandydatów.

Wzorując się na poprzednich latach, zwiedzanie ekspozycji odbędzie się w zorganizowanych grupach pod opieką nauczycieli, zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem. Pierwsze wejście planowane jest na godzinę 9:30, a kolejne co pół godziny aż do godziny 16:00.

Głównymi organizatorami XXV edycji Zabrzańskich Targów Edukacyjnych są Miasto Zabrze, Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu oraz Zespół Szkół Sportowych im. J. Kusocińskiego w Zabrzu.
Prezydent Zabrza, Małgorzata Mańka-Szulik, objęła patronat honorowy nad jubileuszową XXV edycją Zabrzańskich Targów Edukacji „Szkolne Prezentacje 2023”.

Targi Edukacyjne „Szkolne Prezentacje 2023” stanowią doskonałą okazję dla uczniów oraz ich rodziców do zdobycia rzetelnych informacji na temat dostępnych opcji edukacyjnych. Wydarzenie to pozwala na poznanie specyfiki poszczególnych placówek oraz wymagań, jakie muszą spełniać kandydaci, co ułatwia podjęcie decyzji dotyczącej dalszej ścieżki edukacyjnej.

źródło: UM Zabrze

Visited 14 times, 1 visit(s) today
Zamknij