Napisane przez 4:57 pm Biznes

Zabrze w XV Europejskim Kongresie Gospodarczym

Rozpoczął się XV Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach, który przyciągnął uczestników z Polski, Europy i świata. Kongres to trzydniowe wydarzenie, podczas którego odbędą się debaty, spotkania oraz wydarzenia towarzyszące. Wśród gości kongresu znajdują się przedstawiciele rządów państw europejskich, premierzy, unijni komisarze, naukowcy, praktycy, decydenci i prezesi największych firm.

Kongres w Katowicach to jedno z największych tego typu spotkań biznesowych, naukowych i politycznych w Europie Środkowej. Wiodącymi tematami trzydniowego wydarzenia będą: przyszłość Europy w kontekście zmian geopolitycznych, zielona transformacja gospodarki, cyfrowa transformacja biznesu, kwestie związane z konfliktem na Ukrainie oraz międzynarodowe współprace gospodarcze.

Otwierająca sesja plenarna „Nowa europejska gospodarka w nowym świecie” poświęcona była roli, możliwościom oraz taktyce Europy w kontekście zmiennego otoczenia i wyzwań. Dyskutowano również na temat zmian w klimacie, energetyce, logistyce i globalnej koniunkturze. Poruszono warunki zatrzymania przenoszenia produkcji poza UE oraz pozycję Europy w wyścigu rywalizacji supermocarstw. W debacie wzięli udział m.in. komisarz Jego Królewskiej Mości ds. handlu z Europą Chris Barton, minister rozwoju i technologii Waldemar Buda, poseł do Parlamentu Europejskiego, przewodniczący rady programowej EKG Jerzy Buzek, wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego Teresa Czerwińska, komisarz Unii Europejskiej ds. budżetu i administracji Johannes Hahn oraz pierwsza wicepremier i minister gospodarki Ukrainy Julia Swyrydenko.

Kongres będzie miał blisko 170 paneli dyskusyjnych, które będą transmitowane w internecie. W programie kongresu znajdą się tematy związane z zieloną transformacją gospodarki oraz wyzwaniami związanymi z transformacją sektora energii. Omawiane będą również kwestie ograniczania wpływu działalności gospodarczej na klimat, technologie bezemisyjne w przemyśle, transporcie oraz wytwarzaniu energii. Na liście tematów pojawią się również cyberbezpieczeństwo w kontekście nowych zagrożeń oraz cyfrowa transformacja biznesu w praktyce.

Kongres w Katowicach będzie również poświęcony kwestiom wsparcia dla Ukrainy, skutków wojny oraz obecnych warunków życiaw tym kraju i perspektyw jej odbudowy. Poruszono tematy europejskich aspiracji i możliwych scenariuszy włączenia Ukrainy do Unii Europejskiej oraz obecności Ukraińców na polskim rynku pracy.

Jednym z paneli dyskusyjnych, który odbył się podczas Kongresu, był panel Finanse i Budżety Samorządów, w którym w roli prelegentki uczestniczyła prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. Dyskutowano m.in. o kondycji finansowej polskich samorządów, ich ocenie przez polityków i samorządowców, nowych obciążeniach, obowiązkach oraz zadaniach i ich finansowaniu. Omówiono również możliwości finansowe oraz faktyczny poziom samodzielności i niezależności jednostek samorządu terytorialnego.

Z kolei w inauguracji XV EKG uczestniczyła zastępca prezydenta Miasta Zabrze – Katarzyna Dzióba. Na początek omówiono temat „Nowej europejskiej gospodarki w nowym świecie”, poruszając kwestie pandemii, wojny i kumulacji kryzysów, takich jak klimat i środowisko, paliwa i surowce, bezpieczeństwo żywnościowe, logistyka i dostawy, a także spowolnienie i recesja. W ramach debaty poruszono również kwestie gwałtownego wzrostu cen energii a europejskiej konkurencyjności, a także możliwości zachowania przemysłu w Europie i warunki konieczne, by zatrzymać przenoszenie działalności produkcyjnej poza UE.

Organizatorzy szacują, że w tym roku na Kongresie pojawi się kilka tysięcy gości, a transmisje kongresowe obejrzy wielokrotnie więcej osób. Kongres jest doskonałą okazją do zaprezentowania i omówienia najważniejszych problemów i wyzwań, przed którymi stoi gospodarka europejska. Uczestnicy będą mieli okazję do wymiany poglądów i doświadczeń oraz do zbudowania sieci kontaktów biznesowych. XV Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach to wydarzenie, które może przyczynić się do rozwoju gospodarczego Europy oraz przynieść korzyści dla jej mieszkańców.

źródło: UM Zabrze

Visited 1 times, 1 visit(s) today
Zamknij