Napisane przez 7:21 pm Ruda Śląska

Ruda Śląska: 60 lat edukacji w Zespole Szkół nr 6 im. Mikołaja Kopernika w Rudzie Śląskiej

Zespół Szkół nr 6 im. Mikołaja Kopernika w Rudzie Śląskiej obchodzi jubileusz 60-lecia swojego istnienia. Szkoła, znana z długiej tradycji i hasła „spotkanie z przeszłością i przyszłością”, kładzie nacisk na praktyczną naukę zawodu, przygotowując przyszłych budowlańców, elektroników, informatyków, programistów oraz specjalistów urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

W skład Zespołu Szkół wchodzi Technikum nr 6 z różnorodnymi kierunkami kształcenia oraz Branżowa Szkoła I Stopnia nr 5. Uczniowie mają dostęp do nowoczesnych pracowni, które umożliwiają naukę w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej. Szkoła dysponuje trzema pracowniami komputerowymi, pracownią systemów energetyki odnawialnej, pracownią dokumentacji technicznej oraz nowo powstałym „Eko-laboratorium Kopernika”.

Dyrektor szkoły, Małgorzata Kaszuba, podkreśla, że dzięki wsparciu finansowemu i współpracy z lokalnymi przedsiębiorstwami, szkoła może oferować uczniom praktyczne umiejętności zwiększające ich szanse na rynku pracy. W ramach obchodów 60-lecia, uczniowie kierunku budowlanego wzięli udział w szkoleniach teoretyczno-praktycznych zorganizowanych przez firmy patronackie.

Historia szkoły sięga 1963 roku, kiedy to rozpoczęto nauczanie na dwóch kierunkach zawodowych. Przez lata szkoła rozwijała się, poszerzając swoją ofertę edukacyjną i modernizując infrastrukturę. Obecnie Zespół Szkół nr 6 im. Mikołaja Kopernika jest ważnym ośrodkiem kształcenia zawodowego w regionie, przygotowującym młodzież do pracy w różnych branżach.

źródło: um ruda śląska

Visited 66 times, 1 visit(s) today
Zamknij