Napisane przez 10:12 pm Pozostałe, Ważne w mieście

Wizytę w Zabrzu złożył minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński.

Piotr Gliński Zabrze

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński odwiedził 13 stycznia Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński powiedział

„Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu to wiodąca instytucja w woj. śląskim i jedno z ważniejszych muzeów technicznych w Polsce. Realizujemy tutaj jeden ze 146 projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, które łącznie osiągnęły już wartość 3 mld zł. To przykład tego, jak bardzo realizowane przez nas inwestycje są potrzebne”

W 2016 roku Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zainicjowało projekt pn. „Rewitalizacja i udostępnienie dziedzictwa poprzemysłowego Górnego Śląska”, który jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, który przyczynił się do pozyskania środków na odbudowę gmachu głównego muzeum oraz rozbudowę kompleksu Sztolnia Królowa Luiza.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podkreślił złożoność projektu „Rewitalizacja i udostępnienie dziedzictwa poprzemysłowego Górnego Śląska”, ale zaznaczył, że jego realizacja przebiega pomyślnie:

To jeden ze 146 projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, które łącznie osiągnęły wartość 3 mld zł, z czego wkład europejski to niecałe 2 mld zł, a pozostała część to polskie środki publiczne. Warto to interpretować w kontekście całego naszego wysiłku inwestycyjnego w kulturze i dziedzictwie narodowym w ostatnich latach. W tej chwili to jest 6 250 inwestycji zrealizowanych w całej Polsce. Ponad 6 tys. inwestycji w 7 lat to dobry wynik! – mówił prof. Piotr Gliński podczas wizyty w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

źródło: gov.pl

Visited 1 times, 1 visit(s) today
Zamknij