Napisane przez 11:21 pm Ważne w mieście

13 zatrzymań poszukiwanych przez organy ścigania i wymiar sprawiedliwości w ciągu ostatniej doby.

W ciągu minionych 24 godzin organy ścigania oraz wymiar sprawiedliwości dokonali aresztowań 13 poszukiwanych osób. Większość z nich, których dotyczyły prawomocne wyroki pozbawienia wolności, ukrywała się przed organami ścigania. Cztery osoby poszukiwane były przez list gończy. Zatrzymani zostali już osadzeni w aresztach śledczych lub zakładach karnych.

Policjanci z Zabrza, którzy sumiennie wypełniają swoje obowiązki, regularnie sprawdzają osoby, z którymi mają do czynienia. Dodatkowo podejmują stałe działania mające na celu ujęcie uciekinierów przed wymiarem sprawiedliwości. Ci poszukiwani wielokrotnie w przeszłości byli notowani za przestępstwa i zostali skazani prawomocnym wyrokiem, nakazującym odbycie kary pozbawienia wolności. Niestety, z różnych powodów, nie zgłosili się oni do zakładów karnych i ukrywają się. Kiedy zostaje wydany list gończy lub nakaz odbycia kary, policjanci rozpoczynają działania zmierzające do ustalenia miejsca pobytu i aresztowania poszukiwanego. Czasami trwają one kilka godzin, ale zdarza się, że trwają nawet kilka lat, ponieważ poszukiwani starają się ukryć swoje miejsce pobytu, a ich najbliżsi oraz znajomi pomagają im w tym. Często też opuszczają kraj na wiele lat. Jednak tylko w ciągu ostatniej doby policjanci z Zabrza zdołali aresztować 13 ukrywających się przed organami ścigania osób.

Visited 3 times, 1 visit(s) today
Zamknij