Napisane przez 11:36 am Ciekawostki

Kancelaria Wojdała – profesjonalne wsparcie przy sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego

Poprawnie zawarte małżeństwo kościelne jest nierozerwalne – żadna instytucja świecka czy kościelna nie może go zakończyć, niezależnie od zaistniałych okoliczności. Zdarza się jednak, że sakrament został zawarty w sposób niezgodny z prawem kanonicznym i wówczas można starać się o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego. Doświadczenie w takich sprawach ma Kancelaria Kanoniczna Magdalena Wojdała.

W czym może pomóc kancelaria kanoniczna?

Korzystanie z usług kancelarii kanonicznej jest dobrowolne, żaden sąd biskupi nie wymaga tego, aby małżonków reprezentowali wyspecjalizowani prawnicy. Mimo to warto zastanowić się nad takim rozwiązaniem, chociażby ze względu na zawiłą naturę prawa kościelnego. Nawet jeżeli małżonek ma doświadczenie w świeckiej sprawie rozwodowej, to procedury w sądzie biskupim wyglądają zupełnie inaczej. Dzięki wsparciu prawnika małżonkowie odczuwają też mniejszy stres i mogą lepiej przygotować się do przesłuchania. Poza tym adwokat kościelny zadba o to, aby postępowanie toczyło się sprawnie i nie doszło do błędów czy zaniedbań, które mogłyby opóźnić ogłoszenie wyroku.

Podstawowe zadania prawnika kanonisty:

  • pomoc w zredagowaniu skargi powodowej;
  • merytoryczne i psychiczne przygotowanie klienta do udziału w procesie;
  • obecność podczas przesłuchań stron, świadków oraz biegłych;
  • możliwość zadawania dodatkowych pytań;
  • uzyskanie dostępu do akt sprawy oraz ich odpisów;
  • sporządzanie wniosków o uchylenie tzw. klauzuli wyrokowej;
  • pomoc w zredagowaniu mowy obrończej oraz odpowiedzi na stanowisko strony przeciwnej i Obrońcy Węzła Małżeńskiego.

Po jakim czasie można uzyskać stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego?

Od złożenia pozwu w sądzie kościelnym do ogłoszenia decyzji sędziego zazwyczaj mijają 2 lata. Zdarza się jednak, że proces zajmuje nawet 3 lata lub dłużej, na przykład ze względu na zawiłość sprawy, brak porozumienia małżonków czy błędy proceduralne. Od 2015 roku istnieje możliwość przeprowadzenia skróconego postępowania w 45-dniowym trybie, trzeba jednak trzeba spełnić pewne wymogi. Chodzi tutaj o:

  • zgodę małżonków – muszą oni wystąpić wspólnie z wnioskiem o wszczęcie procedury stwierdzenie nieważności małżeństwa;
  • oczywiste przesłanki – przyczyny uzasadniające nieważność małżeństwa muszą być jasne i najlepiej udokumentowane (np. aborcja, brak wiary, przemoc fizyczna, choroba psychiczna).

Kancelaria Wojdała ma kilkunastoletnie doświadczenie w postępowaniach o stwierdzenie nieważności małżeństwa, w tym również w procesach odbywających się w trybie skróconym. Wsparcie profesjonalnego prawnika przydaje się zwłaszcza wtedy, gdy stronom zależy na szybkim uzyskaniu wyroku sądu, np. ze względu na chęć ponownego zawarcia związku małżeńskiego.

Kim jest adwokat kościelny?

Prawnikiem występującym przed sądem kościelnym może zostać wyłącznie osoba biegła w prawie kanonicznym, która tytułuje się stopniem doktora lub licencjata naukowego. Bardzo ważne jest również to, czego nie da się udowodnić dyplomem uczelni wyższej, czyli nieposzlakowana opinia oraz wyznanie katolickie. Takim adwokatem jest właśnie pani Magdalena Wojdała, która poza usługami prawniczymi zajmuje się również działalnością naukową, m.in. wykładaniem prawa kanonicznego oraz pisaniem artykułów z zakresu tej dziedziny. Pani Wojdała jest absolwentką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie uzyskała stopień doktora prawa kanonicznego, ponadto należy do Stowarzyszenia Kanonistów Polskich.

Jak można się skontaktować z kancelarią kanoniczną?

Kancelaria Kanoniczna Magdalena Wojdała ma swoją siedzibę w Krakowie pod adresem ul. Dąbrowskiego 20 lok. 2, a także w Katowicach pod adresem ul. Kotlarza 10b. Osobista wizyta nie jest jednak konieczna. Kancelaria Wojdała zapewnia pomoc prawną w zakresie prawa kanonicznego, kościelnego i wyznaniowego na terenie całej Polski – nie ma zatem znaczenia, w której diecezji odbędzie się postępowanie sądowe. Z kancelarią można skontaktować się telefonicznie pod numerem +48 515 293 236, pisząc na adres: kancelaria.wojdala@gmail.com lub za pomocą formularza na stronie internetowej: https://kancelariawojdala.pl/kontakt-z-nami/

Visited 3 times, 1 visit(s) today
Zamknij