Napisane przez 2:27 pm Ważne w mieście

LXX sesja Rady Miasta Zabrze: 10 lipca, godz. 14.00, Ratusz Zabrze

LXX sesja Rady Miasta Zabrze

Ważne wydarzenie: LXX sesja Rady Miasta Zabrze już w poniedziałek, 10 lipca, o godz. 14.00 w sali sesyjnej Ratusza Zabrze na ul. Religi 1. Porządek obrad przedstawia się nst.:

 1. zmiany budżetu miasta Zabrze na rok 2023;
 2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2023-2048;
 3. nadania Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 38 w Zabrzu imienia Małego Księcia;
 4. nadania Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 41 w Zabrzu imienia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;
 5. zmiany uchwały Nr XXV/269/16 Rady Miasta w Zabrzu z dnia 16 maja 2016 roku w sprawie nadania statutu Zabrzańskiemu Centrum Świadczeń Rodzinnych;
 6. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zabrze dla terenów położonych w rejonie ulic: prof. Zbigniewa Religi, św. Floriana, 3-go Maja, Wolności;
 7. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą: „miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zabrze dla terenów położonych w rejonie ul. Konrada Sitki”;
 8. skargi nr BK.1510.8.2023 na dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu;
 9. skargi nr BK.1510.9.2023 na Prezydenta Miasta Zabrze;
 10. wyrażenia zgody na używanie Herbu Miasta Zabrze;
 11. wygaśnięcia mandatu radnego Rady Dzielnicy Śródmieście;

źródło: UM Zabrze

Visited 1 times, 1 visit(s) today
Zamknij