Napisane przez 7:23 pm Ważne w mieście

Sesja Rady Miasta Zabrze: Sprawozdanie finansowe i absolutorium za 2022 r.

LXX sesja Rady Miasta Zabrze

LXIX sesja Rady Miasta Zabrze odbyła się zgodnie z tradycją w uroczystej sali sesyjnej zabrzańskiego Ratusza. Tego doniosłego dnia, pełne napięcia oczekiwania, radni otrzymali pięć projektów uchwał, wśród których znalazły się sprawy kluczowe dla przyszłości miasta.

Wśród przedstawionych projektów wzbudzających szczególne zainteresowanie znalazły się sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Zabrze za 2022 rok. Należy podkreślić, że osiągnięcia finansowe miasta w minionym roku miały decydujący wpływ na jego rozwój i stabilność. Była to zatem ważna chwila, w której wszystkie oczy zwrócone były w kierunku Rady Miasta.

Warto również wspomnieć, że w trakcie sesji prezydent Zabrza, Pani Małgorzata Mańka-Szulik, przedstawiła szczegółowy raport dotyczący wykonania budżetu miasta w roku 2022. Raport ten ukazał nie tylko liczby i wskaźniki, ale również rzeczywiste rezultaty działań podejmowanych przez władze miasta w celu poprawy warunków życia mieszkańców oraz rozwoju infrastruktury.

Ostatecznym wynikiem obrad było przyznanie prezydentowi miasta wotum zaufania i udzielenie jej absolutorium za miniony rok. Ta decyzja Rady Miasta Zabrze jest wyrazem uznania dla prac prezydenta oraz jego zaangażowania w dążeniu do dobra miasta i jego mieszkańców. To także potwierdzenie, że podejmowane decyzje były odpowiednie i przyniosły korzyści społeczności lokalnej.

Podczas sesji Rady Miasta uzyskałam wotum zaufania oraz już siedemnaste absolutorium za wykonanie budżetu. Dziękuję tym radnym, którzy pozytywnie ocenili pracę dla Zabrza, konsekwentnie wykonywaną przeze mnie, kierownictwo urzędu oraz cały zespół urzędników i pracowników miejskich jednostek i spółek. Dziękuję wszystkim współpracownikom oraz radnym za zaangażowanie i służbę na rzecz mieszkańców Zabrza. Przed nami kolejne ambitne inwestycje i zadania. Wierzę, że zrealizujemy je wspólnie dla dalszego rozwoju naszego miasta – komentuje prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.

źródło: UM Zabrze

Visited 3 times, 1 visit(s) today
Zamknij