Napisane przez 6:10 pm Ciekawostki • One Comment

Tauron Zabrze M1 – telefon, kontakt, godziny otwarcia

tauron zabrzeTauron to polska firma dostarczająca energię elektryczną. To druga co do wielkości firma w Polsce. Będąc jedną z największych firm w Polsce, Grupa Tauron dostarcza duże ilości energii elektrycznej oraz gazu ziemnego. Firma działaja na całym rynku energetycznym, zajmując się wydobyciem węgla, wytwarzaniem i dystrybucją energii elektrycznej oraz obsługą klienta. Tauron to firma handlująca paliwami, która prowadzi również sprzedaż hurtową. Ponadto pracuje w obrocie węglem, biomasą i paliwami gazowymi.

W Zabrzu znajduje się jeden oddział firmy Tauron. Większy punkt obsługi klienta znajduję się względnie niedaleko, bo w Katowicach,  na ulicy Widok 19.

Punkt Obsługi Klienta TAURON Zabrze M1

Tauron Zabrze – adres:

Adres: ul. Plutonowego Ryszarda Szkubacza 1
41-800 Zabrze

Tauron Zabrze – kontakt – telefon – e-mail:

Telefon: 326060606
E-mail: kontakt możliwy również przez czat na stronie tauron.pl

Więcej informacji na temat firmy TAURON

Tauron: Energetyczny Gigant na Polskim Rynku

W dzisiejszych czasach, energia elektryczna stanowi nieodłączną część naszego codziennego życia. Współczesne społeczeństwo polega na niej niemal w każdym aspekcie, od oświetlenia po działanie przemysłu i nowoczesnych technologii. W Polsce, jednym z kluczowych graczy na tym polu jest firma Tauron. Ten gigantyczny koncern energetyczny odgrywa istotną rolę w dostarczaniu energii elektrycznej do milionów gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i instytucji.

Tauron – Historia i Rozwój

Tauron powstał w 2006 roku w wyniku konsolidacji kilku regionalnych spółek energetycznych, mających swoje korzenie w różnych częściach Polski. Ten proces integracji pozwolił na efektywniejsze zarządzanie i wykorzystanie zasobów oraz stworzenie silniejszego podmiotu na rynku energetycznym. W ciągu niespełna dwóch dekad firma stała się jednym z największych dostawców energii w Polsce.

Działy i Obszary Działalności spółki Tauron

Tauron działa w różnych obszarach branży energetycznej. Jego działalność obejmuje wytwarzanie, przesył, dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej. Firma posiada różnorodne źródła wytwarzania energii, w tym elektrownie konwencjonalne, elektrownie wodne, elektrownie wiatrowe oraz elektrownie słoneczne. Dzięki tej różnorodności źródeł, firma jest w stanie dostarczać energię z uwzględnieniem zmieniających się warunków rynkowych i ochrony środowiska.

Zrównoważony Rozwój i Innowacje:

Współczesne firmy energetyczne, w tym również Tauron, coraz bardziej skupiają się na zrównoważonym rozwoju i ekologii. Wdrażają innowacje, które pozwalają na ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Firma inwestuje w projekty związane z energią odnawialną, modernizacją istniejących elektrowni, poprawą efektywności energetycznej oraz edukacją w zakresie oszczędzania energii.

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu:

Tauron jako znaczący podmiot w kraju, aktywnie angażuje się w działania na rzecz społeczności lokalnych. Firma prowadzi programy edukacyjne, wsparcia kulturalnego oraz inicjatywy mające na celu poprawę jakości życia w swoim otoczeniu. Wdraża także projekty społecznie odpowiedzialne, skupiając się na etyce w biznesie i zrównoważonym rozwoju społecznym.

Wyzwania i Przyszłość:

Choć Tauron odnosi sukcesy, to wciąż stoi przed wyzwaniami charakterystycznymi dla branży energetycznej. Współczesne trendy, takie jak konieczność redukcji emisji gazów cieplarnianych czy zwiększanie udziału energii odnawialnej, wymagają ciągłej adaptacji i inwestycji w nowe technologie. Firma musi także radzić sobie z dynamicznie zmieniającym się rynkiem energii i rosnącą konkurencją.

Visited 469 times, 1 visit(s) today
Zamknij