Napisane przez 1:53 pm Pozostałe, Ważne w mieście

Trwa modernizacja torów w Zabrzu

modernizacja torowisk w Zabrzu

Modernizacja torowisk tramwajowych w naszym mieście przebiega zgodnie z planem. Do tej pory w projekty mające na celu stworzenie niedrogich i komfortowych przejazdów tramwajowych zainwestowano dotychczas ponad 160 mln zł. Projekty zostały podjęte na ul. Powstańców Śląskich i Religi, ul. Bytomskiej w Biskupicach na pograniczu Zabrza i Bytomia.

Wzdłuż ul. Wolności, na odcinku od browaru do elektrociepłowni od jezdni wytyczony jest tor kolejowy. Obecnie trwają prace związane z wykonaniem nowego układu torowego oraz przebudową instalacji wodociągowej i elektrycznej w Rudzie Śląskiej. Dzięki temu pociągi będą miały krótszą podróż, gdy zatrzymają się na niektórych przystankach. Poważna modernizacja 4-kilometrowego odcinka torowisk tramwajowych w Zabrzu będzie kosztować 40 mln zł. Prace te mają zostać zakończone do 31 marca 2023 roku.

Wykonawca przebudowuje skrzyżowanie ul. Wolności od ul. Rymera, Sienkiewicza i Bohaterów Monte Cassino od 27 lipca do 31 lipca, podczas zawieszenia ruchu tramwajowego. 1 sierpnia zostaną ułożone tory w celu przywrócenia tramwajów. Następnie wykonawca zainstaluje przejazdy i wykona roboty drogowe w obrębie tych skrzyżowań.

Czterokilometrowy odcinek toru tramwajowego między głównym przedmieściem a pobliskim miastem będzie wymagał inwestycji nawet 40 mln zł. Ulepszenia te mają zostać zakończone do 2023 roku.

Visited 2 times, 1 visit(s) today
Zamknij